Welkom bij de Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector

Welkom op de website van de Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector (ook wel genoemd: Leidraad SE). Prorail, Rijkswaterstaat, NL Ingenieurs, Bouwend Nederland, de Vereniging van Waterbouwers en Techniek Nederland bieden hiermee een platform voor dialoog op het gebied van Systems Engineering tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de GWW-sector. Systems Engineering is binnen dit domein sterk in opmars en men is druk bezig de methodiek te vertalen naar bedrijfsspecifieke invulling. De Leidraad SE biedt hiertoe een gemeenschappelijk kader met eenduidige begrippen en processen.

Download hier de meest recente versie van de Leidraad SE. Oudere versies vindt u hier.

Voor hard copies kunt u zich richten tot uw eigen branchevertegenwoorder:
RWS: Selwin Kaaijk
ProRail: Willem Kalshoven
Techniek Nederland: Michel Wijbrands
NLingenieurs: Mervyn Suurmond
Vereniging van waterbouwers: Brigitte van Arkel
Bouwend Nederland: Johan Asscheman

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@leidraadse.nl.