Nieuws archief

Ron Beem stapt over van SE naar assetmanagement Gepubliceerd: 18 november 2019

Na veertien jaar verantwoordelijk te zijn geweest voor de implementatie van Systems Engineering (SE) bij Rijkswaterstaat, ben ik per 1 november 2019 overgestapt naar het mooie en boeiende veld van assetmanagement.
lees meer ...

Pilotprojecten conform Systems Engineering binnen Stedin Gepubliceerd: 04 maart 2019

In Nederland zijn er naast de infra-sector ook andere sectoren waar met succes ingezet wordt op Systems Engineering. Lees hier een bijdrage vanuit de energiesector door netbeheerder Stedin.

Bij dit artikel hoort een inspirerende film. Ook is de e-learning van Rijkswaterstaat beschikbaar.
lees meer ...

verslag RAMS gebruikersdag 2018 Gepubliceerd: 09 januari 2019

22 November 2018 organiseerde Rijkswaterstaat in samenwerking met InfraQuest de PRA/RAMS gebruikersmiddag. De PRA (Prestatiegestuurde Risico Analyse) is binnen Rijkswaterstaat dé tool om de prestatie van een kunstwerk of netwerk te bepalen ofwel om te laten zien hoe goed een kunstwerk of netwerk functioneert. Lees hier het verslag
lees meer ...

SE en Systeemgerichte Contractbeheersing Gepubliceerd: 12 december 2018

Verslag van een bijeenkomst van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Rijkswaterstaat op 13 november 2018 over Systems Engineering en Systeemgerichte Contractbeheersing
lees meer ...

Lessons Learned Passagiersterminal Lelystad Airport Gepubliceerd: 17 oktober 2018

De UAV-gc contractvorm gecombineerd met de SE werkwijze voor de utiliteitsbouw sector is de laatste jaren komen overwaaien vanuit de GWW sector. Deze verandering houdt naast een procesmatige ook een duidelijke cultuurverandering in, zowel aan de kant van Opdrachtgever- als Opdrachtnemer. Het loont de moeite om hier met een projectteam vooraf rekening mee te houden en voldoende aandacht aan te besteden.
lees meer ...

SE, Assetmanagement en de Marktvisie Gepubliceerd: 01 oktober 2018

Op initiatief van NLingenieurs is in 2017 het gesprek met Rijkswaterstaat gestart omtrent de verbinding van Systems Engineering en Assetmanagement in het licht van de Marktvisie. Op donderdag 20 september 2018 was er een gezamenlijke bijeenkomst in dit kader:
lees meer ...

Best Practice V&V: N35 Zwolle - Wijthmen Gepubliceerd: 24 september 2018

Op 3 juli 2018 was er een gezamenlijke bijeenkomst van RWS en Heijmans om de Best Practices op te halen van Verificatie en Validatie bij het project N35 Zwolle – Wijthmen.
lees meer ...

Alliantie Rijkswaterstaat – ProRail: aandacht voor Systems Engineering Gepubliceerd: 17 september 2018

In het jaarrapport augustus 2016 – augustus 2017 is een terugblik opgenomen over SE
lees meer ...

Eerste Dutch System Architecting Conference, 14 juni 2018 Den Bosch Gepubliceerd: 25 juni 2018

Tijdens deze dagvullende conferentie verzorgden vooraanstaande sprekers uit zowel de bouw, infra en high-tech presentaties over System Architecting en System Engineering. Ger Schoeber (INOCSE) nam de rol op zich van prikkelende dagvoorzitter.
lees meer ...

Revisie werkwijzebeschrijvingen en sjablonen SE Gepubliceerd: 08 mei 2018

Elk jaar worden de RWS standaarden voor het vakgebied Systems Engineering gecontroleerd op consistentie met andere standaarden binnen de Werkwijzer RWS. Immers alles is in beweging en het geheel aan kaders, handreikingen en informatie moet actueel blijven en op elkaar aansluiten. April 2018 zijn de SE-werkwijzebeschrijvingen en de bijbehorende sjablonen ter hand genomen.
lees meer ...

Stakeholdermanagement in infrastructuurprojecten Gepubliceerd: 19 februari 2018

Afstudeeropdracht: hoe kunnen projectteams stakeholders (waaronder de beheerder) beter
betrekken binnen grote infrastructuurprojecten?

lees meer ...

Impressie bijeenkomst ‘KAd-advies projecten G4’ Gepubliceerd: 13 februari 2018


lees meer ...

gratis: e-learnings SE en RAMS van RWS Gepubliceerd: 14 december 2017

Als proef mag Rijkswaterstaat de e-learnings SE en RAMS aanbieden. Lees hier hoe het werkt.
lees meer ...

Verificatie en Validatie, gewoon DOEN! Gepubliceerd: 25 oktober 2017

Op 2 november 2017 is er een gezamenlijke bijeenkomst van Rijkswaterstaat en Bouwend Nederland over Verificatie en Validatie, gewoon DOEN! De gepresenteerde hulpmiddelen zijn hier te vinden.
lees meer ...

en als uitsmijter: de eisenbreker... Gepubliceerd: 21 augustus 2017

Op veler verzoek is de RWS-publicatie ‘Opstellen van Systeemeisen’ gepubliceerd, met als bijlage een lijst woorden, die beter niet gebruikt kunnen worden in een eistekst.
lees meer ...

verslag workshop NL Ingenieurs over Verificatie en Validatie Gepubliceerd: 22 mei 2017

Op 18 mei 2017 is een wederom zeer geslaagde ‘Workshop Verificatie & Validatie’ gehouden vanuit het Expertnetwerk SE van NLingenieurs. Lees hier een resumé
lees meer ...

prestaties stuur je met risicoanalyses Gepubliceerd: 16 mei 2017

toelichting op de handreiking prestatiegestuurde risicoanalyses (PRA), de opvolger van de Leidraad RAMS
lees meer ...

Hoe te komen tot een WBS ? Gepubliceerd: 03 mei 2017

Dit artikel beschrijft de stappen die je kan doorlopen om te komen tot een WBS; een Work Breakdown Structure
lees meer ...

Bijeenkomst Systems Engineering bij Stadsingenieurs, Gemeente Utrecht Gepubliceerd: 06 februari 2017

Op dinsdag 24 januari jl. vond alweer de zesde bijeenkomst van de SE-werkgroepen IBG4 en RWS plaats. Tijdens deze bijeenkomsten wordt kennis en ervaring met betrekking tot Systems Engineering (SE) met elkaar gedeeld. Het thema deze keer was: ‘Het gebruik van ICT-hilpmiddelen bij SE-projecten’.
lees meer ...

Het leest als een spannend jongensboek Gepubliceerd: 19 december 2016

Een OCD bij een contract geeft over en weer vertrouwen, inzicht en commitment. Bij het project IJsseldelta hebben ze hier goede ervaringen mee.
lees meer ...

Knooppunt Hoevelaken: SE in een PDC-contract Gepubliceerd: 12 december 2016

Rijkswaterstaat koos bij de aanbesteding van Knooppunt Hoevelaken voor de bijzondere contractvorm PDC (Plan, Design & Construct) waarbij Combinatie A1|28 (CA1|28) zowel de planuitwerking als de realisatie van het knooppunt voor haar rekening neemt. Wat is de rol van SE in dit project?
lees meer ...

SE-cursus bij Witteveen+Bos Gepubliceerd: 07 december 2016

De cursus Procesbeschrijving Systems Engineering (SE) is ontwikkeld bij Rijkswaterstaat (RWS) en beschrijft hoe RWS omgaat met SE in haar projecten. Om ketenpartners daarin mee te nemen, wordt deze cursus geregeld aangeboden aan ingenieursbureaus, die vervolgens de cursus in eigen organisaties kunnen aanbieden en collega’s zo mee te nemen in de werkwijze van RWS in relatie tot SE.
lees meer ...

verslag Grande Finale INCOSE - 24 november 2016 Gepubliceerd: 29 november 2016

Een verslag van de SE Experience; de Grande Finale van het jubileumjaar van INCOSE NL op donderdag 24 november 2016.
lees meer ...

INCOSE-bijeenkomst: Grande Finale Gepubliceerd: 26 oktober 2016

In 2016 bestaat INCOSE NL 20 jaar. Dit lustrumjaar wordt op 24 november groots afgesloten met de ‘SE Experience – Grande Finale’.

lees meer ...

Succesvolle behandeling V&V bij PSU N35 Zwolle-Wijthmen Gepubliceerd: 29 september 2016

Op 15 september 2016 was de PSU van het project N35 Zwolle-Wijthmen. Het gezamenlijke initiatief van RWS en Bouwend Nederland mocht een blok over Verificatie & Validatie (V&V) verzorgen. Hoe is dat verlopen en wat zijn de eerste bevindingen?
lees meer ...

Jong INCOSE over BIM en SE Gepubliceerd: 12 september 2016

in het voorjaar van 2016 was er een themabijeenkomst van Jong INCOSE over de raakvlakken tussen BIM en SE; lees hier de bevindingen
lees meer ...

SE en de Marker Wadden (inclusief excursie) Gepubliceerd: 07 september 2016

Het project Marker Wadden is een samenwerking tussen Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. Het project heeft tot doel om een eilandengroep te creëren waardoor het Markermeer verrijkt wordt met nieuwe milieus die ruimte bieden aan meer en meer verschillende vogels en andere dieren en planten. Hoe verloopt het project, wat zijn de succesfactoren? Wat is de rol van systems engineering hierin?
lees meer ...

verslag van het INCOSE-congres 2016 Gepubliceerd: 19 juli 2016

bericht vanuit Edinburgh over het INCOSE-congres 2016
lees meer ...

SE en leiderschap Gepubliceerd: 08 juni 2016

op 1 juni 2016 vond het evenement 'SE en leiderschap' plaats, georganiseerd door SE-Boost. volg hier de link naar het artikel.
lees meer ...

Bezoek bediencentrale Maasbracht Gepubliceerd: 10 mei 2016

Op vrijdag 15 april 2016 heeft een gemêleerd team systems engineers van de Technische Universiteit Eindhoven, bestaande uit professoren, promovendi en studenten, een bezoek gebracht aan de nieuwe bediencentrale in Maasbracht
lees meer ...

Lessen uit de ruimtevaart Gepubliceerd: 26 april 2016

Vrijdag 22 april 2016 bezocht een groep Rijkswaterstaters de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA/ESTEC.

Doel was het bezoeken van de Concurrent Design Facility. Lees hier de ervaringen.
lees meer ...

SE en de Marktvisie Gepubliceerd: 06 april 2016

Vrijdag 1 april was er een bijeenkomst over ‘versterking van samenwerking in de bouwsector’. Doel was om samen het instrumentarium voor samenwerken te herijken, als uitwerking van de Marktvisie.
lees meer ...

MBSE in internationaal perspectief Gepubliceerd: 21 maart 2016

INCOSE ziet de noodzaak van een snelle transformatie van Systems Engineering naar MBSE.
lees meer ...

Ontwikkelingen bij de G4 Gepubliceerd: 09 maart 2016

In februari 2016 zijn de SE-werkgroepen van de IBG4 en Rijkswaterstaat voor de vierde keer bij elkaar gekomen. Op deze middag zijn ideeën en ambities over het verbeteren van het ontwerpproces gedeeld. Het ging over het definiëren van heldere projectactiviteiten, betere communicatie en om de projectinformatie beter in beeld krijgen.
lees meer ...

Meten is weten, gissen is missen (2) Gepubliceerd: 09 maart 2016

Systems Engineering in de Nederlandse infrastructurele bouwsector: een tussenstand. Hoe staan we er voor; een afstudeeronderzoek. Update van het artikel van 10 juni 2015; nu met conclusies en een link naar het rapport.
lees meer ...

Leren van elkaar: Sluiskil Gepubliceerd: 19 januari 2016

Er zijn mooie leerervaringen opgedaan in het project Sluiskil. Geheel in lijn met de Leidraad SE versie 3, zijn de lessen zowel aan de zachte kant als aan de harde kant.
lees meer ...

Wisseling van de wacht Gepubliceerd: 16 december 2015

Op woensdag 16 december 2015 heeft de Stuurgroep 4P afscheid genomen van Jan Visser in zijn rol als vertegenwoordiger van Bouwend Nederland.

Het stokje is naadloos overgenomen door twee nieuwe vertegenwoordigers: Arjan Wallinga en Gerrit Wemeijer.

lees meer ...

Amsterdam omarmt SE Gepubliceerd: 15 december 2015

Het ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam presenteert haar kijk op Systems Engineering met een artikel, getiteld: 'SE helpt kwaliteit beheersen'.
lees meer ...

Neem je directeur mee Gepubliceerd: 02 december 2015

Jong Incose organiseert op 15 december een avondlezing over SE-implementatie.
lees meer ...

G4 investeert in SE Gepubliceerd: 14 november 2015

Donderdag 12 november is een nieuwe stap gezet in het samenwerkingsverband van de vier grote gemeenten en RWS
lees meer ...

V&V is ook Verwachting & Vertrouwen Gepubliceerd: 06 november 2015

5 november 2015 hebben Ron Beem en Jan Visser een blok V&V verzorgd in de leergang Senior Ontwerpmanagement van de Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwbedrijven. De tien deelnemers hebben samen met twee projectmanagers van Rijkswaterstaat gesproken over Verificatie en Validatie.
lees meer ...

Dealen met weerstand tegen toepassing SE-methodiek Gepubliceerd: 02 november 2015

korte weergave van de bijeenkomst van Jong-INCOSE op 28 september 2015
lees meer ...

Aankondiging: dealen met weerstand tegen toepassing SE-methodiek Gepubliceerd: 29 september 2015

Themabijeenkomst Jong INCOSE: "Dealen met weerstand tegen toepassing SE-methodiek"

Locatie: Rijkswaterstaat (Westraven), Griffioenlaan 2
Datum: 28-10-2015 van 19u00 - 21u00

lees meer ...

Lean Systems Engineering – efficiënter omgaan met klanteisen Gepubliceerd: 24 september 2015

Verspillingen treden op in alle projecten; mislukte projecten vertonen de meeste verspillingen, maar ook de meest succesvolle projecten vertonen inefficiënties. Mede om deze reden is er een onderzoek opgezet dat zoekt naar praktische hulpmiddelen/tools die helpen deze verspillingen te reduceren.
lees meer ...

Samenwerking RWS – Nlingenieurs: een zaal vol docenten Gepubliceerd: 09 september 2015


lees meer ...

Lessons learned V&V Gepubliceerd: 21 juli 2015

het document met de lessons learned V&V is beschikbaar op de downloadpagina: http://www.leidraadse.nl/downloads
lees meer ...

Meten is weten, gissen is missen Gepubliceerd: 10 juni 2015

Systems Engineering in de Nederlandse infrastructurele bouwsector: een tussenstand. Hoe staan we er voor; een afstudeeronderzoek.
lees meer ...

Advieskader SE bij RWS Gepubliceerd: 09 juni 2015

Het "Advieskader SE" bij RWS is nu beschikbaar op leidraadse.nl. Het advieskader helpt om op drie momenten (begin, midden en eind) een SE-advies te geven over een aanbestedingsdossier.
lees meer ...

Mud masters: samenwerken zonder vechtcultuur Gepubliceerd: 20 mei 2015


lees meer ...

Systems Engineering currently more like art than science Gepubliceerd: 29 april 2015

A seemingly unusual statement from a president of the professional association of Systems Engineering. In many eyes Systems Engineering is mainly a technical discipline. Yet, David Long, international president of the professional association of Systems Engineering stands up for a holistic view on the field.
lees meer ...

verslag avondlezing MBSE Gepubliceerd: 22 april 2015


lees meer ...

SE: more like art than science Gepubliceerd: 14 april 2015


lees meer ...

SE-Boost van start Gepubliceerd: 13 maart 2015

SE-Boost: mensen met elkaar verbinden en ervaringen, kennis en vaardigheden uitwisselen
lees meer ...

International Symposium 2014; lancering Guideline SE Gepubliceerd: 08 juli 2014

Tijdens het INCOSE International Symposium 2014 in Las Vegas is de Engelse versie van de Leidraad SE gepresenteerd.
lees meer ...

English page added - Engelstalige pagina toegevoegd Gepubliceerd: 26 juni 2014

Er is sinds vandaag een Engelstalige pagina op leidraadse.nl! - English speakers can now visit our new English Welcome Page!

lees meer ...

Guideline for Systems Engineering (English Version) Gepubliceerd: 20 juni 2014

Guideline for Systems Engineering - Engelstalige versie beschikbaar / English version available!
lees meer ...

Leidraad RAMS bij RWS Gepubliceerd: 23 januari 2014

De "Leidraad RAMS: Sturen op prestaties van systemen" is nu beschikbaar op leidraadse.nl.
lees meer ...

Dynamisch en verrassend congres Leidraad SE versie 3 Gepubliceerd: 26 november 2013

‘Samenhang’ was het kernwoord van het congres Leidraad 3.0. Het woord kwam terug in de titel van de Leidraad, maar was vooral te ervaren tijdens het congres zelf. Een sfeerimpressie van 19 november 2013. Een dynamische, energieke en verrassende middag.
lees meer ...

Inschrijving congres LeidraadSE 3 geopend Gepubliceerd: 01 november 2013

U kunt zich voor het congres aanmelden door uiterlijk 8 november 2013 een mail te sturen naar congres@leidraadse.nl met daarin opgenomen uw naam, organisatieonderdeel en e-mailadres. Wees er snel bij want het aantal plekken is beperkt. Registratie vindt plaats op volgorde van inschrijving.
lees meer ...

Aankondiging Congres Leidraad SE 3.0 Gepubliceerd: 07 oktober 2013

Op 19 november 2013 zal in de Jaarbeurs Utrecht een congres plaatsvinden ter gelegenheid van de Leidraad Systems Engineering versie 3.0. Noteer deze dag alvast in uw agenda! Op korte termijn vindt u hier verdere informatie over programma en inschrijving.
lees meer ...

Website Leidraadse.nl vernieuwd Gepubliceerd: 28 juni 2013

Systeemarchitectuur Website Leidraadse.nl vernieuwd
lees meer ...

Themabijeenkomst ‘Succesvol opleveren met SE’ Gepubliceerd: 17 juni 2013

De ontwikkeling van Systems Engineering gaat sneller als we bereid zijn kennis en ervaringen met elkaar te delen. Met dit doel voor ogen organiseerde de Vakgroep Civiele Betonbouw van Bouwend Nederland een bijeenkomst, gericht op de waarde van SE voor een succesvolle oplevering. Op donderdag 13 juni kwamen belangrijke conclusies op tafel, dankzij een praktijkvoorbeeld en een fictief project als caSE.
lees meer ...

Bijna 100 SE’ers leveren input voor Leidraad SE V3 Gepubliceerd: 06 augustus 2012

Gehoord tijdens de middag ‘Op weg naar de Leidraad SE 3.0’: “Je doet SE echt voor jezelf. Soms vraagt een opdrachtgever niet eens om SE, maar pas je het wel toe. Gewoon omdat je zelf wilt controleren of je bouwt wat de klant wil.” – “Mooi dat de mening van de gemiddelde SE’er ook gehoord wordt bij de samenstelling van de Leidraad 3.0.” – “Iedereen voelt dat het nodig is om een volgende stap te zetten.” Zoveel is wel duidelijk: we gaan het vandaag niet meer hebben over de vraag óf SE de juiste methode is. Dat is voor iedereen een gegeven.
lees meer ...

Workshop Verificatie en Validatie 2012 Gepubliceerd: 03 augustus 2012

Managers aan het woord

Woensdag 13 juni 2012 heeft de workshop Verificatie en Validatie 2012 plaatsgevonden namens NLingenieurs. Met een aantal levendige discussies en een opkomst van ruim 80 deelnemers van opdrachtgevers, aannemers en ingenieursbureaus, was de workshop een groot succes. Bij Verificatie en Validatie (V&V) komt veel in een project samen: Is het project goed voorbereid, de kwaliteit van het contract, de betaling en de samenwerking. Als één van de zaken niet goed gaat of niet goed is gedaan, dan wordt het V&V-proces er niet makkelijker op en ontstaat er veel discussie.
lees meer ...

SE gaat voor de baat! Gepubliceerd: 27 juni 2012

7 best practices illustreren opbrengsten SE

‘SE gaat voor de Baat!’ maakt expliciet wat SE oplevert. De titel zegt het eigenlijk al: SE wil opbrengsten realiseren. De ‘SE SEven’ die in deze uitgave centraal staan, tonen de belangrijkste baten van SE.
lees meer ...

Next steps geformuleerd tijdens managementworkshop SE Gepubliceerd: 19 juni 2012

Managers aan het woord

Opdrachtgevers en opdrachtnemers, managers en experts, voorstanders en voorstanders Zo’n 30 medewerkers van uiteenlopende organisaties uit de GWW-sector gingen 31 mei 2012 met elkaar in gesprek over Systems Engineering. Dit op uitnodiging van Bouwend Nederland. Het doel? De opbrengsten sinds Leidraad V2 inventariseren en de uitdagingen voor de toekomst – en daarmee voor Leidraad V3 – benoemen. Het bleek een vruchtbare bijeenkomst die verdieping aanbracht in de actuele vraagstukken van SE. De vraag of we verder zijn dan een paar jaar terug beantwoordde men met een volmondig ja. Waarbij één van de aanwezigen opmerkte: “Stop met zoeken naar draagvlak voor SE, geef er gewoon invulling aan!”
lees meer ...

Werkgroep Leidraad SE 3.0 van start! Gepubliceerd: 28 maart 2012

Recentelijk is vanuit het 4P-overleg de werkgroep Leidraad Systems Engineering 3.0 ingesteld. In deze werkgroep zijn Rijkswaterstaat, ProRail, UNETO-VNI, Bouwend Nederland, de Vereniging van Waterbouwers en NL Ingenieurs vertegenwoordigd. De werkgroep is in het leven geroepen om de opgedane ervaringen in de afgelopen jaren te verwerken in een nieuwe versie van de Leidraad Systems Engineering, die versie 2 van de Leidraad zal vervangen. Deze ervaringen hebben geleid tot nieuwe inzichten die nog onvoldoende belicht zijn in de huidige Leidraad.
lees meer ...

Leidraad SE: Ambitie 4P 2011-2013 Gepubliceerd: 06 juni 2011

In het overleg tussen de 4P van woensdag 29 juni 2011 is er een ambitie uitgesproken voor de termijn 2011-2013. Deze ambitie heeft betrekking op de verdere implementatie en toepassing van SE in de GWW voor de komende jaren.
lees meer ...

ProRail deelt successen: Het Witboek & De Klanteisenspecificatie template P Gepubliceerd: 07 maart 2011

Toepassing van de methode Systems Engineering maakt projecten effectiever. Deze werkwijze zorgt ervoor dat engineeringprojecten goed worden opgezet en beheerd. Ook laat het zien wat betrokkenen gaandeweg het project van elkaar kunnen verwachten. Systems Engineering maakt het specificeren van de klantvraag mogelijk en geeft op ieder moment helder inzicht in de gemaakte keuzes. Bovendien brengen we mogelijke risico’s vroegtijdig aan het licht. Dat scheelt tijd, geld en verhoogt de betrouwbaarheid van het spoor.
lees meer ...

SE in de Civiele Betonbouw Gepubliceerd: 10 juli 2010

Praktijkvoorbeeld Systems Engineering in de Civiele BetonbouwEen praktijkvoorbeeld voor de toepassing van Systems Engineering in de Civiele Betonbouw is ontwikkeld door de werkgroep Systems Engineering van de vakgroep Civiele Betonbouw van Bouwend Nederland. Dit document vormt een Bijlage op de Leidraad SE voor de leden van Bouwend Nederland.
lees meer ...

BAM SE-wijzer Gepubliceerd: 10 juni 2010

De SE-wijzer is ontwikkeld door BAM, met ondersteuning van CROW. Het document doet het technische proces en alles wat ermee samenhangt - van systems engineering uit de doeken. De SE-wijzer biedt daarmee een basis voor het gebruik van de SE-systematiek in een bouwbedrijf.
lees meer ...

Stappenplan van projectopdracht tot Vraagspecificatie; Systems Engineering Gepubliceerd: 10 juni 2010

Rijkswaterstaat heeft een stappenplan ontwikkeld voor projectteams die op basis van Systems Engineering werken. Het stappenplan beschrijft het proces en de toe te passen methodieken vanaf de projectopdracht tot aan de vraagspecificatie. Het geeft een praktische vertaling vanuit de vernieuwde Leidraad SE naar projectactiviteiten en –producten. En nu is versie 1.3 uit!

Klik 'Lees meer' voor het stappenplan en de bijbehorende beschrijving.
lees meer ...

Hand-out RAMS/LCC analyse Gepubliceerd: 10 juni 2010

ProRail Hand-out RAMS/LCC analyse
De RAMS / LCC hand-out is hét middel waarmee ProRail medewerkers in staat worden gesteld om goede formuleringen van opdrachten te maken en om de resultaten van uitvoeringen en aanbiedingen te kunnen beoordelen. De hand-out geeft de gereedschappen die bij RAMS / LCC moeten worden gehanteerd. De hand-out dient als een rode draad te worden gebruikt in alle fasen van functiewijzigings-, nieuwbouw en handhavingsprojecten.
lees meer ...

Welkom bij de Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Gepubliceerd: 07 juni 2010

Welkom op de website van de Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector (ookwel genoemd: Leidraad SE). Prorail, Rijkswaterstaat, NL Ingenieurs, Bouwend Nederland en de Vereniging van Waterbouwers bieden hiermee een platform voor dialoog op het gebied van Systems Engineering tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de GWW-sector. Systems Engineering is binnen dit domein sterk in opmars en men is druk bezig de methodiek te vertalen naar bedrijfsspecifieke invulling. De Leidraad SE biedt hiertoe een gemeenschappelijk kader met eenduidige begrippen en processen.
lees meer ...

Lessons Learned Toetsen van Vraagspecificaties Eisendeel Gepubliceerd: 07 juni 2010

Goed uitvragen is een vaardigheid die voor Rijkswaterstaat van grote waarde is. Immers, het gaat uiteindelijk om de beschrijving van de kwaliteit van het eindproduct. De ervaring leert echter dat het goed formuleren van eisen en het werken in een heldere structuur lastig kan zijn. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn bijvoorbeeld ontbrekende projectinformatie, theoretische kennis en gebrek aan tijd.
lees meer ...

Summerschool NL Ingenieurs – RWS Gepubliceerd: 24 september 2009

Dinsdag 11 augustus 2009 organiseerde het NL Ingenieurs voor haar leden een ‘Summerschool’ met als onderwerp “de toepassing van Systems Engineering”. Daarvoor waren we te gast bij Procap te Utrecht, waar Jos Cuppens van de NL Ingenieurs ons welkom heette. Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst gaf Ton Rodewijk van RWS een toelichting op de verandering in de aansturing van grote projecten en de impact daarvan op de kwaliteitsborging.
lees meer ...

Symposium INCOSE 2008 Gepubliceerd: 30 juli 2009

Een opvallend succes met veel internationale aandacht voor hoe ProRail en Rijkswaterstaat Systems Engineering invullen voor haar GWW-projecten. ProRail en Rijkswaterstaat hebben zich op een gezamenlijke stand gepresenteerd gedurende het INCOSE symposium. Op het jaarlijkse INCOSE symposium bespreken de leden van het International Council on Systems Engineering (INCOSE) de ervaringen en ontwikkelingen op het vakgebied van SE.
lees meer ...

INCOSE congres voor Railtechniek in London Gepubliceerd: 30 juni 2009

Op 7 juli 2009 werd op het hoofdkantoor van de London Underground, onder het genot van een adembenemend uitzicht over London, een INCOSE congres gehouden specifiek op het gebied van Railtechniek.
Britse railorganisaties met interesse voor systems engineering en ook ProRail waren present. De ProRail delegatie bestond uit Rob Mersmann, Joyce van den Hoek Ostende, Miech Groeneveld, Anton Lamper, Menno van der Ploeg, Chris Mineur, Paul Schreinemakers en Ellen Boontje.
lees meer ...

Vraagspecificatie voor Variabel Onderhoud Gepubliceerd: 20 maart 2009

De afdeling Techniek van Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland heeft een Eisendeel van de Vraagspecificatie opgesteld voor project met een groot deel variabel onderhoud. Binnen de kenniskring systems engineering is in maart 2009 hierover een presentatie gegeven.
lees meer ...

Vraagspecificatie voor Variabel Onderhoud Gepubliceerd: 20 maart 2009

De afdeling Techniek van Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland heeft een Eisendeel van de Vraagspecificatie opgesteld voor project met een groot deel variabel onderhoud. Binnen de kenniskring systems engineering is in maart 2009 hierover een presentatie gegeven.
lees meer ...

De continue vernieuwing van de Leidraad SE: een unieke samenwerking! Gepubliceerd: 12 januari 2009

[BAM SE-wijzer] De samenwerking tussen de Nederlandse overheidsorganisaties (RWS en ProRail) en de marktpartijen (Bouwend Nederland, NL Ingenieurs en de Vereniging van Waterbouwers) bij de uitwerking van Systems Engineering binnen de GWW-sector is uniek in de wereld! Dit werd vorig jaar al geconstateerd door buitenlandse afgevaardigden op de internationale INCOSE bijeenkomst.
lees meer ...

Rijkswaterstaat, Discussies over verificatie van het ontwerp Gepubliceerd: 11 januari 2009

Voor project Watergraafsmeer is projectmanager Michel Marijnissen geínterviewd. Vlak na het interview is er een groot succes behaald in dit project. Er is namelijk 9 miljoen Euro bespaard door het toepassen van Value Engineering.
lees meer ...

"Zijn er standaard verificatieplannen?" Gepubliceerd: 02 augustus 2008

Bij de kenniskring Systems Engineering komt eind 2007 een projectleider van Rijkswaterstaat binnenlopen met de vraag of er bij de kenniskring standaard verificatieplannen beschikbaar zijn. Het Projectmanagementplan van de Opdrachtnemer (ofwel de aannemer) van zijn project voldoet namelijk niet aan de verwachting.
lees meer ...

Pilot systems engineering bij onderhoud Gepubliceerd: 08 juli 2008

Rijkswaterstaat dienst Limburg heeft in juni 2008 een pilot goedgekeurd waarbij kleinschalig variabel onderhoud via een functionele specificatie (op basis van UAV-GC) op de markt zullen worden gezet. De lessen uit deze pilot zal zullen worden gedeeld en waar mogelijk dienen als ‘best practice’ voor de toepassing van systems engineering bij Rijkswaterstaat projecten.
lees meer ...

Vereniging van Waterbouwers participeert bij ontwikkeling Leidraad SE Gepubliceerd: 09 mei 2008

De vereniging van waterbouwers participeert vanaf 2008 bij de ontwikkeling van de "Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector." De Vereniging van Waterbouwers neemt daarmee ook zitting in het reguliere periodieke overleg van de vier partijen (zijnde Rijswaterstaat, ProRail, Bouwend Nederland en NL Ingenieurs). Waterbouwbedrijven die zaken willen indienen voor dit overleg kunnen zich richten tot de afgevaardigde Goos de Boer. Daar kunnen zij ook met vragen terecht.
lees meer ...

Congres Presentatie Leidraad SE Gepubliceerd: 17 januari 2007

Tijdens een congres op 10 april 2007 georganiseerd door Rijkswaterstaat, ProRail, NL Ingenieurs (in 2007 "ONRI" geheten) en Bouwend Nederland is de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector” gepresenteerd en daarmee formeel vrijgegeven voor gebruik binnen de sector.

Waarom Systems Engineering?
Door maatschappelijke en politieke ontwikkelingen moet de GWW-sector professionaliseren. We werken daarom aan een transparant proces, maken expliciete keuzes en schakelen de markt eerder in. Een uniforme werkwijze is hierbij een voorwaarde. Systems Engineeing is de methodiek die dit mogelijk maakt.
lees meer ...