Kennisinstituten

  • CROW - Systems Engeneering
    De grond-, water- en wegenbouw werkt steeds meer met geïntegreerde contracten. Om verantwoorde keuzes te maken in het ontwerpproces, heeft CROW een werkmethode ontwikkeld: (Oplossingsvrij) specificeren. Daarmee kan de opdrachtgever beleidsoverwegingen vertalen in specifieke projectkeuzes die de opdrachtnemer verder kan uitwerken. Het kennisprogramma Specificeren en System Engineering geeft verder vorm aan de methode die inmiddels ook voor bestekken wordt toegepast.

  • Technische Universiteit Delft
    De TU Delft draagt met haar unieke technologische infrastructuur, brede kennisbasis, wereldwijde reputatie en succesvolle alumni significant bij aan verantwoorde oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken, zowel nationaal als internationaal.

  • Universiteit Twente
    De Universiteit Twente, het ROC en Saxion Hogescholen hebben zich georganiseerd in de werkplaats Systems Engineering. De basisgedachte van de werkplaats is dat Systems Engineering kan leiden tot een verbetering van de concurrentiepositie en de vitaliteit.