Publicaties

Op deze pagina staan voorbeelden voor projectteamleden die met systems engineering te maken hebben of krijgen. Deze pagina vormt een platform voor iedereen die zijn ervaringen wil delen met anderen over hoe zij denken dat systems engineering in de praktijk kan worden toegepast.

Voor het aanmelden van een eigen voorbeeld kunt u een email sturen aan vragenloket.se@rws.nl. Wij zorgen er dan snel voor dat u een reactie krijgt op het aangeleverde voorbeeld en we bespreken met u of het voorbeeld, en vergezeld van welke toelichting, op de website kan worden geplaatst.

Advieskader SE bij RWS Gepubliceerd: 09 juni 2015

Het "Advieskader SE" bij RWS is nu beschikbaar op leidraadse.nl. Het advieskader helpt om op drie momenten (begin, midden en eind) een SE-advies te geven over een aanbestedingsdossier.
lees meer ...

Leidraad RAMS bij RWS Gepubliceerd: 23 januari 2014

De "Leidraad RAMS: Sturen op prestaties van systemen" is nu beschikbaar op leidraadse.nl.
lees meer ...

SE gaat voor de baat! Gepubliceerd: 27 juni 2012

7 best practices illustreren opbrengsten SE

‘SE gaat voor de Baat!’ maakt expliciet wat SE oplevert. De titel zegt het eigenlijk al: SE wil opbrengsten realiseren. De ‘SE SEven’ die in deze uitgave centraal staan, tonen de belangrijkste baten van SE.
lees meer ...

Leidraad SE: Ambitie 4P 2011-2013 Gepubliceerd: 06 juni 2011

In het overleg tussen de 4P van woensdag 29 juni 2011 is er een ambitie uitgesproken voor de termijn 2011-2013. Deze ambitie heeft betrekking op de verdere implementatie en toepassing van SE in de GWW voor de komende jaren.
lees meer ...

ProRail deelt successen: Het Witboek & De Klanteisenspecificatie template P Gepubliceerd: 07 maart 2011

Toepassing van de methode Systems Engineering maakt projecten effectiever. Deze werkwijze zorgt ervoor dat engineeringprojecten goed worden opgezet en beheerd. Ook laat het zien wat betrokkenen gaandeweg het project van elkaar kunnen verwachten. Systems Engineering maakt het specificeren van de klantvraag mogelijk en geeft op ieder moment helder inzicht in de gemaakte keuzes. Bovendien brengen we mogelijke risico’s vroegtijdig aan het licht. Dat scheelt tijd, geld en verhoogt de betrouwbaarheid van het spoor.
lees meer ...

SE in de Civiele Betonbouw Gepubliceerd: 10 juli 2010

Praktijkvoorbeeld Systems Engineering in de Civiele BetonbouwEen praktijkvoorbeeld voor de toepassing van Systems Engineering in de Civiele Betonbouw is ontwikkeld door de werkgroep Systems Engineering van de vakgroep Civiele Betonbouw van Bouwend Nederland. Dit document vormt een Bijlage op de Leidraad SE voor de leden van Bouwend Nederland.
lees meer ...

BAM SE-wijzer Gepubliceerd: 10 juni 2010

De SE-wijzer is ontwikkeld door BAM, met ondersteuning van CROW. Het document doet het technische proces en alles wat ermee samenhangt - van systems engineering uit de doeken. De SE-wijzer biedt daarmee een basis voor het gebruik van de SE-systematiek in een bouwbedrijf.
lees meer ...