Initiatiefnemers

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector

Leidraad versie 1 (april 2007) legde de basis voor een gemeenschappelijke taal in de GWW-sector en beschreef de SE-methodiek. Hiervoor bundelden Rijkswaterstaat, ProRail, Bouwend Nederland en NLingenieurs (destijds nog ONRI) de krachten. Zij zijn de eerste vier deelnemers van het 4-partijenoverleg.

Voor Leidraad versie 2 (november 2009) sloot de Vereniging van Waterbouwers aan. Deze versie beschreef de methodiek en ging in op de samenwerking tussen partijen.

Leidraad versie 3 verscheen op 19 november 2013. Voor het ontwikkelen van deze Leidraad sloot ook de brancheorganisatie Techniek Nederland aan.

Het tot stand komen van de Leidraad wordt gecoördineerd door de Stuurgroep 4P. Hierin hebben zitting:

  • Nout Verhoeven en Willem Kalshoven namens ProRail
  • Selwin Kaaijk namens Rijkswaterstaat
  • Arjan Walinga en Gerrit Wemeijer namens Bouwend Nederland
  • Richard Pater en Mervyn Suurmond namens NLingenieurs
  • Michel Wijbrands en Leo van Ruijven namens Techniek Nederland
  • Lennart Booster namens de vereniging van Waterbouwers

Voor vragen over de Leidraad SE en andere zaken kunt u contact opnemen met uw vertegenwoordiger, of een emailtje sturen naar info@leidraadse.nl